Τα Κανδυλιώτικα » ___________________________________________Τοπικά Προϊόντα – Επιχειρήσεις

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

www.taverna-hani.gr

www.kali-parea.gr

https://www.facebook.com/%CE%A4%CE%B1%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1-%CE%97-%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AE-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B1-526067644178181/

https://www.facebook.com/Tavernaotelis/

Εργαστήριο Παραδοσιακών – Χειροποίητων Προϊόντων Κανδύλας